Status prawny - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Rybniku realizuje zadania określone w ustawach i przepisach wykonawczych dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Rybnik.

Komendę nadzoruje Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rybniku.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w Rybniku przy ul. Plac Armii Krajowej 5.
 

Zakres działania Komendy określają następujące przepisy:

 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

 

Metryczka

Data wytworzenia : 03.09.2008
Data publikacji : 03.09.2008
Data modyfikacji : 25.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Jaroszewski
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry