Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komenda jest jednostką organizacyjną policji przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Rybniku, zwany dalej "Komendantem Miejskim", realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Rybnik.

 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

Metryczka

Data wytworzenia 03.09.2008
Data publikacji 03.09.2008
Data modyfikacji 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry