Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

 • kryminalnej,

 • prewencyjnej,

 • wspomagającej działalność policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (logistyka).


Komendantowi Miejskiemu Policji w Rybniku podlega:

 • I Zastępca Komendanta Miejkiego Policji w Rybniku

 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

oraz:

 • Zespół Kontroli

 • Zespół Kadr i Szkolenia

 • Zespół Prezydialny

 • Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 • Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

 • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Komisariat Policji w Czerwionce - Leszczynach

 

I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku podlegają komórki organizacyjne:

 • Wydział Kryminalny

 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 • Referat ds. Przestępczości Nieletnich

 • Zespół Łączności i Informatyki

 • Zespół Techniki Kryminalistycznej

 • Komisariat Policji w Rybniku-Boguszowicach

Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku podlegają komórki organizacyjne:

 • Wydział Prewencji

 • Wydział Ruchu Drogowego

 • Komisariat Policji w Gaszowicach

 

Metryczka

Data wytworzenia 24.09.2008
Data publikacji 24.09.2008
Data modyfikacji 06.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Kobeszko
Osoba modyfikująca informację:
Bogusława Kobeszko
do góry