Kontrole wewnętrzne 2015 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne 2015 rok

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2015 roku w KMP Rybnik

Nr kontroli Temat kontroli

Kontrolowana jednostka/komórka

1. Kontrola
w trybie uproszczonym

Prawidłowość reakcji dyżuyrnych jednostki Policji na zgłoszenie.

Komisariat Policji w Rybniku-Boguszowicach

2. Kontrola
w trybie uproszczonym

Nadzór funkcjonalny nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach

3. Kontrola
w trybie uproszczonym

Prawidłowość rejestracji procesowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. Wydział dw z Przestępczością Gospodarczą KMP w Rybniku

Metryczka

Data wytworzenia : 14.10.2016
Data publikacji : 14.10.2016
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry