Kontrole wewnętrzne 2014 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne 2014 rok

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2014 roku w KMP Rybnik

Nr kontroli Temat kontroli

Kontrolowana jednostka/komórka

1. Kontrola
w trybie uproszczonym

Prawidłowość rejestracji w systemie teleinformatycznym KSIP czynów karalnych popełnionych przez nieletnich sprawców

 Referat ds Przestępczości Nieletnich KMP w Rybniku  

2. Kontrola
w trybie uproszczonym

Prawidłowość reakcji służby dyżurnej na zgłoszenia obywateli

Wydział Prewencji KMP w Rybniku

3. Kontrola
w trybie uproszczonym

Prawidłowość i efektywność nadzoru służbowego nad pracą dochodzeniowo – śledczą

Wydział Kryminalny KMP w Rybniku

4. Czynności
o charakterze kontrolno-sprawdzającym
Prawidłowość wykorzystania urządzeń do badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
i dokumentowania tych czynności

Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego KMP w Rybniku

Komisariaty Policji w: Rybniku-Boguszowicach, Czerwionce-Leszczynach, Gaszowicach

Metryczka

Data wytworzenia : 13.03.2015
Data publikacji : 13.03.2015
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry