Kontrole wewnętrzne 2013 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne 2013 rok

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2013 roku w KMP Rybnik

Nr kontroli Temat kontroli

Kontrolowana jednostka/komórka

1 problemowa

Prawidłowość prowadzenia przez dzielnicowych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP w Rybniku

2 czynności
o charakterze kontrolno – sprawdzającym

Prawidłowość sporządzania protokołów zatrzymań osób przez policjantów.

KMP Rybnik i podległe komisariaty Policji

3 problemowa

Realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów resortowych dotyczących przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Referat ds Przestępczości Nieletnich KMP w Rybniku

4 kontrola
w trybie uproszczonym

Prawidłowość pełnienia służby z wykorzystaniem przyrządów kontrolno - pomiarowych służących do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego.

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Rybniku

5 problemowa

Realizacja zadań dzielnicowego.

Komisariat Policji w Gaszowicach

6 problemowa

Sposób kończenia prowadzonych postępowań przygotowawczych i ich rejestracja w systemie teleinformatycznym KSIP.

Wydział Kryminalny KMP w Rybniku

7 problemowa

Sposób kończenia prowadzonych postępowań przygotowawczych i ich rejestracja w systemie teleinformatycznym KSIP.

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Rybniku

Metryczka

Data wytworzenia : 07.05.2014
Data publikacji : 07.05.2014
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry