Kontrole wewnętrzne 2012 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne 2012 rok

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku w KMP Rybnik

Nr kontroli Temat kontroli

Kontrolowana jednostka/komórka

1  problemowa

Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach skierowań na badanie lekarskie i psychologiczne nietrzeźwych kierujących.

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Rybniku

2 Czynności o charakterze kontrolno – sprawdzającym

Terminowość rejestracji wszczęcia i zakończenia postępowań przygotowawczych w systemach teleinformatycznych KSIP i TEMIDA, oraz efektywność działań naprawczych podjętych po kontrolach problemowych przeprowadzonych w przedmiotowym zakresie w 2010 i 2011 roku.

Wydział Kryminalny i Zespół Łączności i Informatyki KMP w Rybniku

3 Czynności o charakterze kontrolno – sprawdzającym

Prawidłowość wypełniania blankietów mandatów karnych i pokwitowań wystawianych za zatrzymane dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu.

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Rybniku

Metryczka

Data wytworzenia : 07.05.2014
Data publikacji : 07.05.2014
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry