Kontrole wewnętrzne 2011 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne 2011 rok

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku w KMP Rybnik

Nr kontroli Temat kontroli

Kontrolowana jednostka/komórka

1 problemowa Realizacja wybranych zagadnień pracy dochodzeniowo-śledczej. P-ZK-52/11 Wydział Kryminalny KMP
w Rybniku
2 uproszczona Prawidłowość wypełniania blankietów mandatów karnych oraz pokwitowań wydawanych
w zamian za zatrzymane dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu. P-ZK-139/11
Wydział Ruchu Drogowego KMP w Rybniku
3 problemowa Realizacja wybranych zagadnień dotyczących zabezpieczania imprez masowych. P-ZK-240/11 Wydział Prewencji KMP
w Rybniku

Metryczka

Data wytworzenia : 17.10.2011
Data publikacji : 17.10.2011
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry