Kontrole wewnętrzne 2010 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne 2010 rok

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2010r. w KMP Rybnik

Nr kontroli Temat kontroli

Kontrolowana jednostka/komórka

1 problemowa Wybrane zagadnienia procedury prowadzenia "Niebieskich kart". P-ZK-149/10 Komisariat Policji w Rybniku-Boguszowicach
2 problemowa Wybrane zagadnienia procedury prowadzenia "Niebieskich Kart". P-ZK-150/10 Komisariat Policji
w Gaszowicach
3 uproszczona Nadzór i sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw poszukiwawczych. P-ZK-115/10 Komisariaty Policji
w Rybniku-Boguszowicach oraz w Gaszowicach, Posterunek Policji
w Rybniku-Niedobczycach
4 problemowa Organizacja i sposób pełnienia służby konwojowo-ochronnej. P-ZK-185/10 Wydział Prewencji KMP
w Rybniku
5 problemowa Realizacja wybranych zagadnień rejestracji
w systemie "KSIP". P-ZK-288/10
Wydział Kryminalny KMP
w Rybniku
6 problemowa Realizacja wybranych zagadnień rejestracji
w systemie "KSIP". P-ZK-307/10
Zespół ds. Patoligii
i Nieletnich Wydziału Prewencji KMP w Rybniku
7 problemowa Realizacja wybranych zagadnień rejestracji
w systemie "KSIP". P-ZK-309/10
Komisariat Policji w Rybniku-Boguszowicach
8 problemowa Realizacja wybranych zagadnień rejestracji
w systemie "KSIP". P-ZK-308/10
Zespół Łączności
i Informatyki KMP w Rybniku

Metryczka

Data wytworzenia : 17.10.2011
Data publikacji : 17.10.2011
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry