Kontrole wewnętrzne 2009 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne 2009 rok

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2009 roku w KMP Rybnik

Nr kontroli Temat kontroli

Kontrolowana jednostka/komórka

1 doraźna Zaopatrywanie, ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków mandatów karnych. P-ZK-17/09 Zespół Finansów
i Zaopatrzenia KMP
w Rybniku
2 problemowa Nadzór kompetencyjny sprawowany przez kierownictwo Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach. P-ZK-92/09 Komisariat Policji w Rybniku-Boguszowicach
3 uproszczona Realizacja wytycznych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w sprawie działań mających na celu zapobieganie spożywania alkoholu przez policjantów i pracowników Policji. P-ZK-112/09 Komisariat Policji w Rybniku-Boguszowicach, Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach
4 doraźna Organizacja, funkcjonowanie oraz realizacja doskonalenia zawodowego i zajęć z wychowania fizycznego w KMP w Rybniku. P-ZK-170/09 Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Rybniku
5 doraźna Realizacja zadań dzielnicowych, kierowanie i nadzór nad pracą Posterunku Policji w Rybniku-Niedobczycach. P-ZK-206/09 Posterunek Policji
w Rybniku-Niedobczycach
6 uproszczona Przestrzeganie przepisów w zakresie użytkowania i przechowywania broni palnej przez policjantów. P-ZK-249/09 KMP w Rybniku i wszystkie podległe komisariaty
7 doraźna Prawidłowość reakcji służby dyżurnej na zgłoszenia o przestępstwach w KMP w Rybniku. P-ZK-296/09 Wydział Prewencji KMP
w Rybniku
8 problemowa Prawidłowość zabezpieczania, rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych. P-ZK-396/09 Wydział Kryminalny KMP
w Rybniku
9 problemowa Prawidłowość zabezpieczania, rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych. P-ZK-397/09 Komisariat Policji
w Gaszowicach
10 problemowa Prawidłowość zabezpieczania, rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych. P-ZK-398/09 Komisariat Policji
w Czerwionce-Leszczynach

Metryczka

Data wytworzenia : 17.10.2011
Data publikacji : 17.10.2011
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry