Kontrole wewnętrzne 2008 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne 2008 rok

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 roku w KMP Rybnik

Nr kontroli Temat kontroli

Kontrolowana jednostka/komórka

1 problemowa System organizacji służby patrolowej oraz nadróz nad służbą patrolową. P-ZK-98/08 Wydział Prewencji KMP
w Rybniku
2 problemowa Realizacja zadań dzielnicowego i efektywność nadzoru służbowego. P-ZK-230/08 Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP
w Rybniku
3 doraźna Realizacja obowiązku kierowania sprawców przestępstw komunikacyjnych na badania psychologiczne i lekarskie. P-ZK-148/08 Wydział Ruchu Drogowego KMP w Rybniku
4 doraźna Realizacja zadań dzielnicowego i efektywność nadzoru służbowego nad tym zagadnieniem. P-ZK-300/08 Komisariat Policji
w Czerwionce-Leszczynach
5 doraźna Prawidłowość przyjętych rozwiązań dot. organizacji i funkcjonowania Zespołu Finansów
i Zaopatrzenia. P-ZK-391/08
Zespół Finansów
i Zaopatrzenia KMP
w Rybniku
6 uproszczona Realizacja zadań nieetatowego inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej. P-ZK-532/08 Nieetatowy inpektor ds ochrony przeciwpożarowej

Metryczka

Data wytworzenia : 17.10.2011
Data publikacji : 17.10.2011
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry