Kontrole wewnętrzne 2007 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne 2007 rok

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 roku w KMP Rybnik

Nr kontroli Temat kontroli

Kontrolowana jednostka/komórka

1 problemowa Terminowość prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych, organizacja pracy
i efektywność nadzoru służbowego nad tym zagadnieniem. P-ZK-21/07
Wydział Kryminalny KMP
w Rybniku
2 uproszczona Prawidłowość prowadzonej gospodarki mandatowej. P-ZK-40/07 Zespół Finansów
i Zaopatrzenia KMP
w Rybniku

Metryczka

Data wytworzenia : 17.10.2011
Data publikacji : 17.10.2011
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry