Prowadzone ewidencje i rejestry - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Wydział Ruchu Drogowego

 • Rejestr zdarzeń drogowych

 • Rejestr zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawniwnia do kierowania pojazdami lub ich używania

 • Rejestr badań stanu trzeźwości przeprowadzanych na urządzeniu kontrolno-pomiarowym

 • Rejestr protokołów kontroli drogowej w zakresie transportu drogowego

 • Ewidencja pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela i zabezpieczonych procesowo na potrzeby Policji

w/w rejestry nie są publikowane.

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

 • Dziennik korespondencyjny

 • Dziennik podawczy

 • Rejestr spraw dochodzeniowych

 • Rejestr czynności sprawdzających

w/w rejestry nie są publikowane.

Zespół Kontroli

 • Rejestr Skarg i wniosków

 • Rejestr Listów

w/w rejestry nie są publikowane.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Rejestr akt postępowań sprawdzających

 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

 • Rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzujlą "zastrzeżone"

w/w rejestry nie są publikowane.

Jednoosobowe stanowisko ds. BHP

 • Rejestr wypadków w służbie w drodze do/ze służby funkcjonariuszy Policji KMP w Rybniku

 • Rejestr wypadków przy pracy pracowników KMP w Rybniku

 • Rejestr szkoleń wstępnych ogólnych

 • Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy i pracowników KMP w Rybniku

w/w rejestry nie są publikowane.

Zespół Prezydialny

 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych

w/w rejestry nie są publikowane.

Zespół Kadr i Szkolenia

 • Rejestr dodatkowego zajęcia zarobkowego funkcjonariuszy KMP

 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników KMP

 • Ewidencja urlopów kierownictwa KMP

 • Ewidencja urlopów pracowników i funkcjonariuszy KMP

 • Rejestr rozkazów personalnych Komendanta Miejskiego

w/w rejestry nie są publikowane.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 20.10.2011
Data publikacji : 20.10.2011
Data modyfikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Rybnik
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Bogusława Kobeszko
do góry