Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

 

 

 

Wydział Ruchu Drogowego  

 

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Gdzie i kiedy jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr zdarzeń drogowych Wydział Ruchu Drogowego, parter, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
2 Rejestr zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawniwnia do kierowania pojazdami lub ich używania Wydział Ruchu Drogowego, parter, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
3 Rejestr badań stanu trzeźwości przeprowadzanych na urządzeniu kontrolno-pomiarowym Wydział Ruchu Drogowego, parter, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
4 Rejestr protokołów kontroli drogowej w zakresie transportu drogowego Wydział Ruchu Drogowego, parter, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
5 Ewidencja pojazdów usuniętych
z drogi na koszt właściciela
i zabezpieczonych procesowo na potrzeby Policji
Wydział Ruchu Drogowego, parter, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany

 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

 

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Gdzie i kiedy jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Dziennik korespondencyjny Wydział d/w
z Przestępczością Gospodarczą, II piętro, pokój nr 208, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
2 Dziennik podawczy Wydział d/w
z Przestępczością Gospodarczą, II piętro, pokój nr 208, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
3 Rejestr spraw dochodzeniowych Wydział d/w
z Przestępczością Gospodarczą, II piętro, pokój nr 208, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
4 Rejestr czynności sprawdzających Wydział d/w
z Przestępczością Gospodarczą, II piętro, pokój nr 208, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany

 

Zespół Kontroli

 

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Gdzie i kiedy jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr Skarg i wniosków Zespół Kontroli, I piętro, pokój nr 106, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
2 Rejestr Listów Zespół Kontroli, I piętro, pokój nr 106, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Gdzie i kiedy jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr akt postępowań sprawdzających Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
I piętro, pokój nr 118, od poniedziału do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
2 Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
I piętro, pokój nr 118, od poniedziału do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
3 Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
I piętro, pokój nr 118, od poniedziału do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
4 Rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzujlą "zastrzeżone" Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
I piętro, pokój nr 118, od poniedziału do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany

 

Jednoosobowe stanowisko ds. BHP

 

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Gdzie i kiedy jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr wypadków w służbie
w drodze do/ze służby funkcjonariuszy Policji KMP
w Rybniku
Jednoosobowe stanowisko ds. BHP, parter, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
2 Rejestr wypadków przy pracy pracowników KMP w Rybniku Jednoosobowe stanowisko ds. BHP, parter, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
3 Rejestr szkoleń wstępnych ogólnych Jednoosobowe stanowisko ds. BHP, parter, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany
4 Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy i pracowników KMP w Rybniku Jednoosobowe stanowisko ds. BHP, parter, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany

 

Zespół Prezydialny

 

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Gdzie i kiedy jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr teczek, dzienników
i książek ewidencyjnych
Zespół Prezydialny,
I piętro, pokój nr 113,
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30
Komendant Miejski Policji
w Rybniku
nie jest publikowany

Metryczka

Data wytworzenia 20.10.2011
Data publikacji 20.10.2011
Data modyfikacji 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Rybnik
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry