Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publiczne KMP w Rybniku mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek.W celu uzyskania informacji publicznej nie zamieszczonej w niniejszym serwisie prosimy o skorzystanie z niżej zamieszczonych  wzorów wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

Metryczka

Data wytworzenia : 19.01.2009
Data publikacji : 19.01.2009
Data modyfikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Mach
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry